MADDE 1-1 - SATICI 
Youpyy.com İLETİŞİM


E-mail : posta@youpyy.com

MADDE 1-2 - ALICI 
Alıcı Adı Soyadı : Sipariş verilirken yazılan müşteri adı soyadı 
Telefon Numarası : Sipariş verilirken yazılan müşteri telefon numarası 
Teslimat Adresi : Sipariş verilirken yazılan müşteri teslimat adresi 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın ) internet mağazasından siparişini yaptığı yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER 
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir. Ürün özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, ana sayfaya tıklayarak alabilirsiniz. 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 
4.1- ALICI, nternet mağazasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet mağazasında ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI'nın belirttiği adrese sevkedilir. 
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeSİ ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
4.7- SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. 
4.9- ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin geçici veya anonim bir mekan (örneğin posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olması durumunda, SATICI, ALICI'dan adres düzeltmesi talep eder, adres düzeltmesi yapılmaması durumunda, SATICI, sözleşmeye iptal etmek ve tahsil edilen ücreti iade etmek hakkını saklı tutar. 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinden %35 kesinti yapılıp kargo ücretleri hesaplanarak kalan ücret ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 
Her türlü yazılım ve programlar 
Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler 
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) 
Hür türlü kozmetik ürünleri 
Niteliği itibariyle kullanım sırasında cilde veya ağıza temas eden ürünler 

MADDE 6.1 - ELEKTRONİK ÜRÜNLEDE İADE 
İade olacak elektronik ürunlerde (Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler), Ürunün kesinlikle kullanılmaması ve üzerindeki jelatinlerin sökulmemesi gerekir aksi halde ürun ikinci el olarak değerlendirilip iade alınmayacaktır, Kullanılmamış ve jelatini açılmamış ürünler, ücret ürün toplam tutarının %35'i kesinti yapılarak ALICI'nın hesabına aktarılacaktır. 

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

MADDE 8 - TALEP VE ŞİKAYETLER 
ALICI, talep ve şikayetlerini SATICI'nın internet mağazasında belirtilen iletişim adreslerine yapabilir. 

ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.